Περιμένοντας την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του σχολείου μας ......

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Συνδεθείτε με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στη διεύθυνση  http://www.hellenichistory.gr/
 και στο πεδίο Βυζάντιο - Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος, για να μάθετε περισσότερα για το οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του φυλλαδίου.