Περιμένοντας την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του σχολείου μας ......

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Η επέκταση των Αράβων.

Από το Λεξικό της Κοινής Ελληνικής και τη σύνθετη αναζήτηση, επιλέξτε  στον τύπο λήμματος ουσιαστικό και στη συνέχεια στην ετυμολογία, αραβική. Στη συνέχεια πατήστε ΒΡΕΣ.

Βρείτε και καταγράψτε λέξεις της ελληνικής γλώσσας με αραβική προέλευση εντάσσοντάς τες στις κατηγορίες: 
Επιστήμη            Οικονομία                Καθημερινή ζωή