Περιμένοντας την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του σχολείου μας ......

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Βυζαντινή εποποιία, Μακεδονική δυναστεία.

2o Γυμνάσιο Τούμπας
Β΄ τάξη
Βυζαντινή Ιστορία

Θέμα: Βυζαντινή εποποιία
Φύλλο εργασίας
Όνομα ομάδας:
Ονόματα μαθητών:

1. Αναζητήστε στο Διαδίκτυο τη σημασία της λέξης έπος;
Έπος


Ηλεκτρονικά Λεξικά


Άλλο2. Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται η λέξη;
Έπος
Σημασία που έχει η λέξη στον τομέα αυτό:
Ιστορία

Λογοτεχνία

Γλώσσα

Άλλο3. Ποια άλλα έπη γνωρίζετε στην ελληνική αλλά και στην ξένη λογοτεχνία;

Έπη
Ελληνική λογοτεχνία

Ξένη λογοτεχνία


4. Τι σημαίνει η λέξη εποποιία (αναλύστε την στα συνθετικά της μέρη) :


5. Υπάρχουν τα στοιχεία της εποποιίας στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας;
Τι είδους στοιχεία το αποδεικνύουν; Αναζητήστε στοιχεία στα πολιτικά γεγονότα της περιόδου 867 ως 1025,  αλλά και  χειρόγραφα, μικρογραφίες της ίδιας περιόδου.


  •  6. Αποθηκεύστε τις απαντήσεις σας και στη συνέχεια, με εξωτερικό δίσκο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε τις απαντήσεις σας στη διπλανή σας ομάδα και δεχθείτε το δικό της φυλλάδιο. Ενεργοποιήστε την δυνατότητα «παρακολούθηση αλλαγών» και διορθώστε – όπου και εάν υπάρχουν σφάλματα – αιτιολογώντας την απάντησή σας σε ένα σχόλιο.